Košík
Košík je prázdny

Železničná doprava ako cesta k dekarbonizácii a klimatickej neutralite


Pre spoločnosť RegioJet nie je environmentálna zodpovednosť len prázdnym sloganom. Je to predovšetkým záväzok, ktorý sa stal podstatou nášho firemného cieľa, neustále pracovať na dosiahnutí dynamickej a udržateľnej spoločnosti. Ekologická transformácia našej spoločnosti sa neobmedzuje len na to, aby ponuka našich produktov a služieb bola šetrnejšia k životnému prostrediu, ale zahŕňa aj zvyšovanie environmentálneho povedomia a udržateľnosti. Určili sme kľúčové oblasti, v ktorých je potrebné konať: ochrana klímy, ochrana a obnova prírody a zachovanie zdrojov. Zelená a digitálna transformácia má v spoločnosti RegioJet zelenú.Emisie skleníkových plynov v doprave


Česká republika a celá Európa môžu prispieť k dosiahnutiu klimatických cieľov tým, že obrovské objemy dopravy prevedú na ekologickú železnicu. RegioJet ako najväčší súkromný železničný dopravca v strednej Európe je v tomto procese dôležitým hnacím motorom. V Českej republike existujú ideálne podmienky na ďalší rozvoj železničnej dopravy. Chrbticová sieť je na dobrej úrovni a hustota železničnej siete je porovnateľná s Nemeckom. Česká republika postupne elektrifikuje svoju železničnú sieť, čo je absolútne nevyhnutné pre ďalší rozvoj tohto segmentu dopravy a možnosť, aby sa železnica čo najskôr stala dopravcom prvej voľby.

Rušne TRAXX MS3

RegioJet investuje do nákupu novej vlakovej techniky, ktorá je šetrná k životnému prostrediu a je plne v súlade s našou stratégiou ESG, ktorej cieľom je nákup energeticky úsporných aktív, ktoré majú reálny vplyv na znižovanie emisií.

Súčasťou nášho dopravného parku sú moderné, energeticky úsporné rušne TRAXX MS3, ktoré dokážu znížiť spotrebu energie až o 7 %. Celkovo sme za posledných niekoľko rokov nakúpili a objednali už 31 nových rušňov TRAXX MS3, z ktorých 18 je v prevádzke a ďalších 13 bude uvedených do prevádzky počas jesene 2023. V budúcnosti plánujeme nakúpiť ďalšie, čím na trate pribudnú desiatky nových energeticky úsporných rušňov.

Rušne TRAXX MS3

Triedenie odpadu vo vlakoch

Vlaková doprava je vnímaná ako ekologickejšia alternatíva dopravy. Triedenie odpadu vo vlakoch je dôležitým spôsobom znižovania našej ekologickej stopy a príkladom toho, ako môžeme jednoducho a aktívne prispieť k ochrane životného prostredia počas našich ciest.

Kontajnery na triedenie odpadu sme do našich vlakov nainštalovali už pred niekoľkými rokmi. Všetok odpad starostlivo triedia naši stevardi buď vo vlaku, alebo po hromadnom zbere v konečných staniciach. Správnym triedením podporujeme recykláciu a opätovné použitie materiálov.

Triedenie odpadu vo vlakoch

Spolupráca s regionálnymi dodávateľmi

Podporujeme miestnych dodávateľov, ktorí pestujú a vyrábajú potraviny v súlade s tradičnými a udržateľnými poľnohospodárskymi metódami a miestnym hospodárstvom. Spolupráca s regionálnymi dodávateľmi obohacuje našu ponuku o autentickosť a kvalitu. Regionálni dodávatelia ponúkajú čerstvé a kvalitné výrobky. Potraviny sa prepravujú na kratšie vzdialenosti, čo prispieva k ich čerstvosti a kvalite. Skrátením cesty potravín k našim cestujúcim zároveň znižujeme emisie, ktoré by museli vzniknúť pri preprave.

Spolupracujeme predovšetkým s českými výrobcami a dodávateľmi len tých najkvalitnejších potravín, nápojov a občerstvenia, ktoré nájdete v našom palubnom menu.

Spolupráca s regionálnymi dodávateľmi

Rastlinná ponuka v palubnom menu

Naše palubné menu sme rozšírili o čisto rastlinné jedlá, ktoré sú vhodné pre vegetariánov a vegánov. Naši cestujúci tak majú nielen oveľa širší výber, ale aj alternatívu k mäsovým jedlám.

Z našej strany ide nielen o rozšírenie výberu, ale aj o priamu podporu znižovania uhlíkovej stopy. Výroba rastlinnej stravy je menej náročná na spotrebu vody a prispieva k znižovaniu emisií skleníkových plynov (zdroj: WWF). Rastlinná strava má pozitívny vplyv na ekológiu a životné prostredie.

Rastlinná ponuka v palubnom menu

Stezky z lásky

Stojíme za projektom Stezky z lásky. Spolu s Klubom českých turistov a spoločnosťou Kofola a.s. organizujeme akcie pre dobrovoľníkov po celej Českej a Slovenskej republike, aby každý z nás mohol osobne prispieť k obnove prírody.

Cesty lásky je projekt venovaný oprave a údržbe poškodených alebo ťažko použiteľných náučných chodníkov. Jeho cieľom je nielen propagovať pozitívny prístup k ochrane prírody a turizmu, ale aj poukázať na hodnotu proaktivity.

Stezky z lásky

Kompenzácia uhlíkovej stopy

Neustále sa aktívne podieľame na znižovaní našej uhlíkovej stopy. A tiež vymýšľame vlastné spôsoby, ako prispieť k ochrane prírody. Plánujeme zaviesť novú funkciu, ktorá bude k dispozícii v procese nákupu cestovných lístkov. Rezervačný systém vypočíta celkové emisie vyprodukované zvolenou cestou a umožní cestujúcemu finančne kompenzovať túto záťaž príspevkom na obnovu prírody. Zelená má u nás jednoducho zelenú.

Kompenzácia uhlíkovej stopy

Recyklované fľaše Rajec

Cestujúci RegioJetu, ktorí dostávajú pramenitú vodu Rajec zadarmo ku každému vlakovému lístku, si budú môcť od 1.júla túto vodu vychutnať z fliaš vyrobených zo 100% recyklovaného plastu. Táto spolupráca medzi RegioJetom a spoločnosťou Kofola a.s. je dôkazom toho, že firmy môžu byť aktívnymi aktérmi pri ochrane životného prostredia a pri hľadaní udržateľných riešení. Ekologicky šetrné balenie vody Rajec vo fľašiach zo 100% rPET predstavuje konkrétny krok smerom k udržateľnej budúcnosti.

Recyklované fľaše Rajec

Možnosť spolupráce


V spoločnosti RegioJet si uvedomujeme význam prírody pre človeka a chceme sa aktívne podieľať na projektoch, ktoré prispievajú k jej ochrane. Preto sme otvorení novým možnostiam spolupráce so združeniami a partnermi, ktorí majú zmysluplné záujmy a aktivity vedúce k zlepšeniu a obnove životného prostredia a prírody.


Ďalšie informácie a kontakt:

Alexandra Janoušek Kostřicová, PR manažér

E-mail: alexandra.janousek@regiojet.cz

Tel. +420 777 728 082

;