Košík
Košík je prázdny

RegioJet nepodal ponuku v súťaži na trase Bratislava – Komárno. Štát nemá úprimný záujem liberalizovať železničnú dopravu

Žlutý vlak RegioJet

Najväčší stredoeurópsky súkromný železničný osobný dopravca RegioJet sa rozhodol nepodať ponuku vo výberovom konaní na zabezpečenie železničnej dopravy na trati Bratislava - Komárno a späť od 1. 1. 2023.

Dôvodom je absolútna strata dôvery v úprimný záujem ministerstva dopravy na férovej ​​súťaži, ktorá by priniesla rast kvality služieb a úsporu nákladov, ktoré sú vydávané z vreciek daňových poplatníkov.

Na ministerstve dopravy je stále rovnaký tím úradníkov, ktorí už niekoľko rokov zámerne vyhlasujú pseudosúťaže, ktoré nevedú k žiadnemu výsledku (opakovaná súťaž na trase Žilina – Rajec skončila 2x neúspešne). Chýba harmonogram súťaží tak, ako to požaduje Európska únia a existuje dôvodné podozrenie na prepojenie s podnikateľskými štruktúrami, ktoré majú záujem na udržaní lukratívnych zákaziek na železnici. Súčasný minister dopravy týmto ľuďom stále dôveruje, čím prevzal za ich počínanie plnú zodpovednosť.

Železničná doprava, ktorá je objednávaná za peniaze zo štátneho rozpočtu, sa má súťažiť rovnako ako akákoľvek iná verejná zákazka. Napríklad v Českej republike je podiel výkonov vysúťažených dopravcov na celkovej prevádzke osobnej železničnej dopravy viac ako 10 %. Každý rok ministerstvo dopravy ČR a kraje súťažia ďalšie výkony tak, aby splnili požiadavku EÚ, kedy po roku 2024 nemôže byť na železnici žiadna zákazka bez súťaže. Napríklad v Ústeckom kraji aktuálne na železnici pôsobí až 5 rôznych dopravcov. Vytvorená je aj infraštruktúra Štátnej jednotnej tarify, ktorá umožňuje platnosť univerzálnych cestovných lístkov u všetkých dopravcov.

Na Slovensku tím úradníkov ministerstva dopravy doposiaľ pochoval všetky pokusy o verejnú súťaž na štátom dotované výkony. Všetky zákazky zostali priamo zadané ZSSK.

  • Ministerskí úradníci bezdôvodne zrušili súťaž na rýchliky Bratislava - Banská Bystrica. Do tejto súťaže sa prihlásilo 5 dopravcov a ako jediná bola vypísaná zodpovedajúcim spôsobom. Napriek tomu bola zrušená - a cez sľuby ministerstva už nikdy nebola vyhlásená znova.
  • Súťaž na trati Žilina - Rajec ministerstvo 2x zámerne zorganizovalo tak, aby nebola atraktívna pre žiadneho iného záujemcu okrem ZSSK, ktorý by kvôli zanedbateľným výkonom musel vynaložiť obrovské náklady na vozový park. Skončila fiaskom - nikto sa neprihlásil.
  • Súťaž Bratislava - Komárno v roku 2019 ministerstvo dopravy zámerne vyhlásilo tak neskoro, že znemožnilo všetkým dopravcom sa do súťaže vôbec prihlásiť. Nikto nedokázal v tak krátkom termíne splniť požadované podmienky.

Opakované kolo zadalo ministerstvo tak, že do zadania dalo úplne nelogické požiadavky na kapacitu vlakov v úseku Kvetoslavov - Komárno, ktorá umelo zvyšuje cenu zákazky a predražuje ju bez reálneho prínosu pre cestujúcich. Nevyvážený je aj návrh zmluvy, podľa ktorej mal dopravca ďalších 10 rokov zabezpečovať výkony.

Žiadna reálna a funkčná súťaž, z ktorej by vzišiel víťazný dopravca, na Slovensku vyhlásená nebola. Takýto opakovaný výsledok by v štandardnej situácii, keď by existoval skutočný záujem na uskutočnenie férovej súťaže s výsledkom, viedol k postihom zodpovedných osôb a ich trestnoprávnej zodpovednosti za marenie verejného záujmu a prostriedkov.

Diskriminačné zvýhodňovanie ZSSK pri kompenzáciách za Covid 19

Vyššie uvedené nepovažuje za závažný problém ani súčasný minister dopravy. Slabá vláda rezignovala na transparentné nakladanie s peniazmi daňovníka v železničnej doprave a namiesto cestujúcemu - občanovi - daňovníkovi - dala prednosť udržaniu dlhodobých väzieb na linke ZSSK - ŽOS - politickej štruktúry. V covidovom roku 2020 neváhala dodatočne jednorazovo „naliať“ do ZSSK až 49 mil. Eur bez toho, aby ZSSK musela prehodnotila svoje predražené a často aj nevhodné nákupy, prípadne zoštíhliť svoju štruktúru. RegioJet, ktorý ministra dopravy listom požiadal o jednorazové mimoriadne sanovanie výpadkov tržieb z dôvodu prijatých opatrení Vlády SR spojených s COVID-19 na ministerstvom objednávanej trase Bratislava – Komárno vo výške necelých 700 tisíc Eur dostal zamietavú odpoveď a nenaplnený sľub, že sa dodatočne zavedú kompenzácie za zľavu na dopravnej ceste.

RegioJet bude na Slovensku rozvíjať komerčné vlaky, do ktorých štát nemôže zasahovať

RegioJet sa nebude v tejto situácii zúčastňovať ďalších pseudo súťaží na Slovensku. Nejedná sa zo strany štáty o férový záujem liberalizácie služieb v železničnej doprave, ale iba o snahu kamuflovať záujem a naďalej hojne dotovať ZSSK.

Sme pripravení náš postoj zmeniť, až vláda a ministerstvo dopravy zverejní záväzný harmonogram súťaží zákaziek na železnici pre obdobie nasledujúcich 10 rokov a tento harmonogram sa začne transparentne napĺňať. Až ministerstvo dopravy a vládu začne zaujímať, koľko platí za prevádzku na jednotlivých tratiach a preukáže úprimný záujem na raste kvality služieb a úspore verejných financií.

Do tej doby bude RegioJet na Slovensku rozvíjať iba svoje komerčné aktivity v oblasti diaľkovej dopravy na spojoch zo Slovenska do Českej republiky, Maďarska, Chorvátska a ďalších krajín. Tieto spoje prevádzkuje RegioJet na svoje podnikateľské riziko (štát do nich nemôže zasahovať) a napríklad na trase Košice - Praha prepravuje RegioJet 6x viac cestujúcich než ZSSK.

;