€
Košík
Košík je prázdny

Prepravné poriadky

Prepravný poriadok je záväzný dokument upravujúci podmienky, za ktorých sa v autobusoch RegioJet prepravujú osoby, zvieratá a veci. Prepravný poriadok obsahuje tiež informácie o výpočte cien cestovného a reklamáciách.

Stiahnite si prepravný poriadok vo formáte pdf tu:

Plná moc pre neplnoleté cestujúci

Deti a samostatne cestujúci neplnoletí vo veku 10 – 17 rokov vrátane môžu cestovať na medzinárodných autobusových linkách iba so súhlasom svojich rodičov. Títo cestujúci sú povinní pred nástupom do autobusu predložiť formulár Plnej moci, vyplnený ich rodičmi či zákonnými zástupcami. Pre každú cestu musí byť predložený formulár zvlášť (pre spiatočný cestovný lístok je teda potrebné mať formuláre dva). Pri prestupe do iného spoja alebo na transferový spoj, ktorý je súčasťou linky, sa Plná moc musí opakovane predložiť personálu linky.

Formulár plnej moci je k dispozícii na predajných miestach RegioJetu a STUDENT AGENCY alebo tu:

Zásady ochrany osobných údajov