Košík
Košík je prázdný

Tragická nehoda vlakového spoje

V pozdních večerních hodinách 5. června 2024 došlo u Pardubic k tragické nehodě nočního spoje RegioJet RJ1021 na trase Praha - Košice - Čop, který se zatím z nezjištěných příčin střetl s nákladním vlakem.

Na místě proběhly záchranné práce s nasazením veškerých záchranných složek. Přítomen byl také majitel společnosti Radim Jančura a další zaměstnanci dopravce.

Chci za sebe a RegioJet vyjádřit obrovskou lítost nad touto tragickou událostí, zejména pak nad ztrátou lidských životů. Hlubokou soustrast všem jejich blízkým", říká Radim Jančura, majitel společnosti RegioJet. "Velmi nás to mrzí. Hluboce soucítíme se zraněnými a všemi, kterých se nehoda jakkoliv dotkla. Jsme připraveni poskytnout jim maximální podporu a odškodnění. Uděláme vše pro řádné vyšetření události a v návaznosti na to přijmeme odpovídající opatření," dodává Radim Jančura, majitel společnosti.

Zřídili jsme krizovou telefonní linku +420 539 000 955, na kterou se mohou obracet lidé s dotazy. Linka je dostupná kromě češtiny a slovenštiny také v ukrajinštině. Své dotazy mohou směřovat také e-mailem na pomoc@regiojet.cz

O dalším postupu budeme průběžně informovat.

Krizová linka: +420 539 000 955

E-mail: pomoc@regiojet.cz

Média: Alexandra Janoušek Kostřicová alexandra.janousek@regiojet.cz +420 777 728 082

Prosíme všechny cestující, kterých se tragická situace netýká, aby nadále využívali naši standardní zákaznickou linku. Nezatěžujte prosím krizovou linku a krizový email, který slouží výhradně pro cestující a postižené nehodou. Děkujeme za vaši pomoc v této těžké situaci.

Pokud jste při nehodě ztratili svá zavazadla, informujeme vás, že se nacházejí v ředitelství Policie ČR na adrese: Na Spravedlnosti 2516, Pardubice.

+420 974 566 651 Pro vyzvednutí zavazadel se prosím přihlaste na recepci této budovy. Někdo vás doprovodí a pomůže vám s vyzvednutím vašich věcí.

Informace k odškodnění cestujících

Vážení cestující,

Budeme Vám plně nápomocni při uplatňování Vašich nároků na odškodnění za způsobenou újmu.

Uplatnit lze zejména:

 • Úrazy:
  • bolestné - dle diagnózy lékaře
  • ztížení společenského uplatnění (trvalé následky úrazu)
  • ztráta na výdělku
  • náklady na léčbu (např. léky, zdravotnický materiál a pomůcky, poplatky lékaři, cestovné k lékaři)

 • Úmrtí:
  • odškodnění duševních útrap pozůstalých
  • náklady na pohřeb
  • výživné pro pozůstalé

 • Škody na majetku:
  • poškození zavazadel
  • škody na osobním majetku (např. elektronika, oblečení, cennosti apod.)

 • Ostatní:
  • propadlá jízdenka navazujícího spoje, ubytování apod.
  • ostatní škody

S důvěrou se můžete obrátit na našeho zplnomocněného zástupce, společnost RENOMIA, a. s., která nás v této věci zastupuje. Pro uplatnění nároků prosím vyplňte oba přiložené formuláře, odešlete jej na níže uvedený e-mail a budete obratem kontaktováni s podrobnějšími informacemi o dalším postupu.

Formulář 1 - Hlášení škody PDF / Excel

Formulář 2 - Souhlas se zpracováním osobních údajů PDF / Word

Kontakt: miroslav.hubl@renomia.cz

Українськa

У пізні вечірні години 5 червня 2024 року поблизу Пардубіц сталася трагічна аварія нічного поїзда RegioJet RJ1021 на маршруті Прага - Кошице - Чоп, який, за поки що невстановлених причин, зазнав зіткнення з вантажним поїздом.

На місці аварії тривають рятувальні роботи зі залученням всіх рятувальних служб. Присутній також власник компанії Радим Янчура та інші працівники перевізника.

"Хочу висловити від себе особисто та від імені RegioJet безмежне співчуття у зв'язку з цією трагічною подією, особливо з втратою людських життів. Глибокі співчуття всім рідним постраждалих", - заявив Радим Янчура, власник компанії RegioJet. "Нам дуже шкода. Ми глибоко співчуваємо постраждалим та всім, кого ця аварія якимось чином торкнулась. Ми готові надати їм максимальну підтримку та компенсацію. Ми зробимо все для належного розслідування події і вжиття відповідних заходів", - додає Радим Янчура, власник компанії.

RegioJet наразі створив кризову телефонну лінію +420 539 000 955, на яку люди можуть звертатися з питаннями. Лінія доступна, крім чеської та словацької, також українською мовою. Ваші питання також можна надсилати електронною поштою на адресу pomoc@regiojet.cz

Ми будемо інформувати про подальші дії по мірі надходження інформації."

Кризова лінія: +420 539 000 955

Електронна пошта: pomoc@regiojet.cz

ЗМІ: Alexandra Janoušek Kostřicová alexandra.janousek@regiojet.cz +420 777 728 082

Прохання до всіх пасажирів, які не стосуються трагічної ситуації, продовжувати використовувати нашу стандартну лінію обслуговування клієнтів. Прохання не навантажувати кризову лінію та кризову електронну пошту, які призначені виключно для пасажирів та постраждалих внаслідок аварії. Дякуємо за вашу допомогу в цій важкій ситуації.

Якщо ви втратили свій багаж під час аварії, будь ласка, повідомте, що він знаходиться в поліції за адресою Na Spravedlnosti 2516, Pardubice.

+420 974 566 651 Щоб забрати свій багаж, будь ласка, зареєструйтеся на рецепції цієї будівлі. Вас супроводжуватимуть і допоможуть зібрати речі.

Інформація щодо компенсації пасажирам

Шановні пасажири,

Ми будемо вам повністю допомагати у зверненні за вашими правами на компенсацію за завдані збитки.

Можна пред'явити до відшкодування:

 • Травми:
  • біль - згідно з діагнозом лікаря
  • ускладнення соціальної адаптації (тривалі наслідки травми)
  • втрата заробітку
  • витрати на лікування (наприклад, ліки, медичні матеріали та засоби, плата лікарю, поїздки до лікаря)

 • Смерть:
  • компенсація моральних страждань родичів
  • витрати на поховання
  • утримання для родичів

 • Збитки майна:
  • пошкодження багажу
  • збитки особистого майна (наприклад, електроніка, одяг, цінності тощо)

 • Інше:
  • пропущений квиток на наступний рейс, проживання тощо
  • інші збитки

З довірою можете звернутися до нашого уповноваженого представника, компанії RENOMIA, a. s., яка нас у цій справі представляє. Для звернення за компенсацією, будь ласка, заповніть обидві додані форми, надішліть їх на нижчезазначену електронну адресу і вас негайно зв'яжуться з детальнішою інформацією про подальші кроки.

Форма 1 - Повідомлення про шкоду PDF / Excel

Форма 2 - Згода на обробку персональних даних PDF / Word

Контакт: miroslav.hubl@renomia.cz

;